Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
24 Feb 2020
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Kurganskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2020-02-24 06:48:06

TA
Tagil'skaya | Takhtarovo | Taktashi | Talovka | Tamakul'skoye | Tamakul'ye | Tanrykulovo | Tarasova | Tatarka | Taushkanova | Tavolzhanka |
TE
Tebenyakskoye | Tel'novka | Telechino | Temlyakovo | Teplodubrovnoye | Terpugovo | Tersyukskoye | Teter'ye |
TR
Travnoye | Travyanoye | Trebushinnoye | Trekhozerki | Troitskoye | Tropino | Trubetskoy | Trud i znaniye | Trusilovo | Tryukhino |
TS
Tsarevo | Tselinnoye | Tsentral'noye |
TU
Tukmannoye | Tumanova | Tunguy | Tuzovo |
TV
Tverdysh |
Copyright 2004-2020 |Cyrille Korsakoff |