Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
14 Aug 2022
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

United republic of tanzania (TZ)

Africa/Tanzania/Tanzania (general)

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
43,601,796
Land Area
947,300 km2
Capital
Dodoma
Currency
Tanzanian shillings (TZS)
Latitude / Longitude
6 00 35 00 E
GDP (PPP) per capita
1,500 $

WA
Waga | Wageni | Waida | Wala | Walanzi | Waleni | Walezo | Wami | Wamikonko | Wampembe | Wanembe | Wanga | Wangama | Wangingombe | Wani | Wantindi | Wanyungu | Wapape | Wasa | Wasimbani | Wasini | Wasso | Watu | Wawi |
WE
Weani | Wegero | Welene | Weleni | Wena | Weno | Weru | Weru weru | Wesha | Wete | Wewe |
WI
Wikongwe | Winenekeza | Wingwi | Wino | Winza |
WO
Wota |
WU
Wukiro | Wulala |
Copyright 2004-2022 |Cyrille Korsakoff |