Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
19 Aug 2022
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

United republic of tanzania (TZ)

Africa/Tanzania/Tanzania (general)

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
43,601,796
Land Area
947,300 km2
Capital
Dodoma
Currency
Tanzanian shillings (TZS)
Latitude / Longitude
6 00 35 00 E
GDP (PPP) per capita
1,500 $

PA
Pa ulaya | Pagali | Paguu | Pahama | Pahi | Paiama | Paje | Pakine | Pakiza | Pale | Pambagora | Pambani | Pamgogo | Pamkoti | Pamliwi | Panda | Pandambili | Pandani | Pande | Pando | Pandoni | Pang'ombe | Panga | Panga maua | Panga nguruwe | Panga pemba | Panga punju | Pangaani | Pangala | Pangale | Pangambili | Pangamlima | Pangani | Pangarawe | Pangashi | Pangawe | Pangeni | Pangisa | Pango | Panja | Panjalo | Pankonga | Pankote | Pansiansi | Papani | Paramba | Parangu | Parungu | Pasi | Pasili | Pasuta msui | Patini | Patungu |
PE
Pejoni | Pelemehe | Pemba | Pemba unguja | Pembea | Pembeni | Pembera | Penya | Peramiho | Perani | Pete | Petu | Petukiza |
PH
Phagali |
PI
Piaya | Pichaka | Piganyongas | Pigogoo | Piki | Pilikano | Pingwe | Pipogoma | Pitanazako | Pitautumwe | Pitawole | Pito |
PO
Pogwa | Pogwe | Pola | Poli | Pombwe | Ponde | Pondeani | Pondo | Pongwe | Pongwi | Poopo | Poro | Poromoka | Potoa | Potwe | Potweni | Poyos | Pozo |
PU
Puchapucha | Puge | Pugu | Pujini | Pulumbu | Puma | Pumbaya | Pumbule | Pumusi | Punga | Pungua | Punguni | Pungutini | Putini | Putire |
PW
Pwaga | Pwana | Pwani | Pwani mchangani | Pwani mchangani mdogo | Pwela |
Copyright 2004-2022 |Cyrille Korsakoff |