Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
29 May 2022
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Rwandese republic (RW)

Africa/Rwanda/Gikongoro

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
11,689,696
Land Area
26,338 km2
Capital
Kigali
Currency
Rwandan francs (RWF)
Latitude / Longitude
2 00 30 00 E
GDP (PPP) per capita
1,300 $

Nyamagabe

Coordinates
UTM : QT82
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : -2.459
Longitude : 29.565
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : -2 27' 33''
Longitude : 29 33' 53''

Daylight
Sunrise : 05:59:24
Sunset : 17:58:53

Places near Nyamagabe
Cyigaro - Gasaka - Gikongoro - Karama - Kinyamakara - Kuwinkingi - Lemera - Mudasomwa - Mugejuru - Mukoni - Muse - Nzega - Rukondo - Sanga -
Nyamagabe
Satellite view of Nyamagabe

Copyright 2004-2022 |Cyrille Korsakoff |