Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
17 May 2022
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Vladimirskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
Currency
Russian rubles (RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $

Glebovskoye

Coordinates
UTM : EC95
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 56.400
Longitude : 40.500
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 56 24' 00''
Longitude : 40 30' 00''

Daylight
Sunrise : 02:58:56
Sunset : 19:29:52

Places near Glebovskoye
Babarino - Barskoye gorodishche - Borshchevka - Chernizh - Isady - Kideksha - Krasnoye - Malininskiy - Maloye borisovo - Omutskoye - Pavlovskoye - Pereborovo - Pogost-bykovo - Sadovyy - Sel'tso -
Glebovskoye
Satellite view of Glebovskoye

Copyright 2004-2022 |Cyrille Korsakoff |