Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
07 Dec 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Vladimirskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
Currency
Russian rubles (RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $

Borisovskoye

Coordinates
UTM : EC93
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 56.267
Longitude : 40.483
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 56 16' 00''
Longitude : 40 29' 00''

Daylight
Sunrise : 06:35:49
Sunset : 13:43:18

Places near Borisovskoye
Barskoye gorodishche - Bogolyubovo - Brutovo - Dobrynskoye - Mordysh - Novoye - Pavlovskoye - Poretskoye - Seslavskoye - Sukhodol - Survitskoye - Tereneyevo - Vasil'kovo - Yakimanskoye -

Borisovskoye in other countries
Kazakhstan -
Borisovskoye
Satellite view of Borisovskoye

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |