Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
22 Jan 2022
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Kaluzhskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
Currency
Russian rubles (RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $

Brezhnevo

Coordinates
UTM : XE95
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 53.740
Longitude : 35.926
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 53 44' 23''
Longitude : 35 55' 35''

Daylight
Sunrise : 06:37:17
Sunset : 14:58:23

Places near Brezhnevo
Annino - Chernysheno - Dolgaya - Dubna - Goryanskiy - Gromozdovo - Gryn' - Grynskiye dvoriki - Kalininskiy - Kas'yanovo - Kholm - Khorlyatino - Krasnaya polyana - Kstishchi - Kurentyayevo -
Brezhnevo
Satellite view of Brezhnevo

Copyright 2004-2022 |Cyrille Korsakoff |