Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
27 Oct 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Lao people s democratic republic (LA)

Asia/Laos/Laos (general)

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
6,586,266
Land Area
236,800 km2
Capital
Vien tiane (Viang chan)
Currency
kips (LAK)
Latitude / Longitude
18 00 105 00 E
GDP (PPP) per capita
2,700 $

_____

B
Ban at nha | Ban ay-on | Ban aymi | Ban bakeng | Ban bakkut | Ban baktou | Ban bangkha | Ban bangliang | Ban bangsai | Ban bausong | Ban bo | Ban bok | Ban boki | Ban boma | Ban bonghet | Ban boten | Ban bothun | Ban bouak | Ban bouarapha | Ban boun | Ban boun tai | Ban boung | Ban bounghao | Ban boungkha | Ban boungkhe | Ban bouttaphan | Ban bungkang | Ban bungman | Ban cha kanta | Ban chak | More... B)
_____

C
Champi noy | Cheam | Con tagne |
_____

D
Don kho |
_____

H
Hatxaykhoun |
_____

K
Kaki | Khamthong gnai | Khas khouis | Kok |
_____

L
Laongam |
_____

M
Moc tione | Muang bo | Muang dung | Muang huang | Muang long | Muang mai | Muang ngeun | Muang ni | Muang pot | Muang sa | Muang sen | Mugne | Muong kang | Muong moune |
_____

N
Nadi | Nam tieng |
_____

P
Pang kalom | Paya tang | Pring |
_____

S
Sala dendin | Salam phao | Sang hae | So ko | Sop ngin |
_____

T
Tavantok | Thalat |
_____

V
Van pak len | Viangphoukha |
_____

W
Wan hkung |
_____

X
Xouang |
Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |