Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
17 Oct 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Japan (JP)

Asia/Japan/Shiga

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
127,368,088
Land Area
377,915 km2
Capital
Tokyo
Currency
yen (JPY)
Latitude / Longitude
36 00 138 00 E
GDP (PPP) per capita
34,300 $

Aiba
Echigawa
Egashira
Fukawa
Fukawa-ichiba
Hachiman
Hannoura
Hatabe
Hikone
Iba
Ibuki
Ichiba
Imajo
Imazu
Ishibe
Jorakuji
Kaigake
Kaizu
Kami-toyoura
Katada
Kataoka
Katsuno
Kawai
Kawamichi
Kido
Kidoguchi
Kinomoto
Kita-komatsu
Kitahama
Kitaoji
Kusatsu
Maibara
Mikumo
Minakuchi
Minami-funaki
Minami-komatsu
Moriyama
Murai
Musa
Nagahama
Nagano
Nagaoka
Nakamaki
Nakano
Nakanogo
Natsumi
Noji
Oe
Onohama
Otsu
Sakamoto
Sakodo
Seta
Shiga-ken
Shimo-sakamoto
Shimo-toyoura
Shimoda
Shiotsu-hama
Suijo
Taga
Takamiya
Takata
Terasho
Tsuchiyama
Yamakami
Yamamoto
Yasu
Yokaichi

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |