Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
17 Oct 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Japan (JP)

Asia/Japan/Kagawa

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
127,368,088
Land Area
377,915 km2
Capital
Tokyo
Currency
yen (JPY)
Latitude / Longitude
36 00 138 00 E
GDP (PPP) per capita
34,300 $

Aji
Aoki
Awashima
Enza
Fuchisaki
Fukuda
Hama
Higashibun
Higashiura
Hijiki
Hiketa
Ibuki
Ichii
Ichimonji
Ieura
Ikeda
Ikisue
Kagawa-ken
Kami-shinden
Kaminoura
Kanonji
Kasuga
Kawashima
Kinashi
Kokubu
Konzoji
Kose
Kotohira
Kozai
Kusakabe
Kusukamimachi
Machida
Marugame
Matoba
Miyaji
Muromoto
Nagao
Naiden
Nio
Obe
Oda
Odeshima
Ogishima
Ohama
Oiage
Oyabu
Sakaide
Sakaidecho
Sakate
Sambancho
Sambommatsu
Shichibancho
Shido
Shimminatomachi
Shimmyo
Shimo
Shimo-shinden
Shionoe
Shioya
Tadotsu
Takamatsu
Takamishima
Takaya
Takenoura
Takinomiya
Takuma
Tanokuchi
Tenjimmae
Teshima
Tsuda
Tsuruwa
Uro
Ushishima
Utazu
Yamawaki
Yodayama
Yoshimi
Yuzuriha

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |