Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
17 Oct 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Japan (JP)

Asia/Japan/Gifu

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
127,368,088
Land Area
377,915 km2
Capital
Tokyo
Currency
yen (JPY)
Latitude / Longitude
36 00 138 00 E
GDP (PPP) per capita
34,300 $

Akasakacho
Akechi
Ako
Akutami
Amo
Aoyanagicho
Dachi
Fukuoka
Funabara
Funatsu
Furukawa
Fuyuto
Gamacho
Gifu
Gifu-ken
Godo
Hachiman
Hagiwara
Hashiba
Hatahoko
Higashi-yokoyama
Higashimachi
Ibi
Ikeno
Imao
Imawatari
Inotani
Inuyama
Isshinden
Iwamura
Kagami
Kagashima
Kakamigahara
Kami
Kami-akutami
Kami-joro
Kami-kawabe
Kami-kobi
Kami-kuwabara
Kami-nakagiri
Kamigahora
Kanakido
Kanayama
Kanedaira
Kaneyama
Kanidera
Kanjikine
Kanzaki
Kasamatsucho
Kasawara
Katsuyama
Kawasaki
Kidomachi
Kimbara
Kitagata
Komano
Koyabayashi
Kujiri
Kurisu
Kurono
Kuwano
Kuzuyama
Machikata
Maki
Makido
Maruyama
Mashizume
Masuda
Miboro
Mieji
Mikkamachi
Mino
Mio
Mitake
Miyaji
Miyama
Miza
Mizunami
Monju
Naegi
Nagisa
Nagura
Naka-aso
Naka-ekimae
Naka-kawabe
Naka-kuwabara
Naka-shinden
Nakagiri
Nakakiri
Nakamori
Nakatsugawa
Natsumaya
Ochiai
Ofunato
Ogaki
Ogimachi
Oicho
Oku-shinden
Onishi
Oroshi
Osaka
Ota
Otani
Otohara
Rokujo
Sakashita
Sekigahara
Sekimachi
Seto
Shikama
Shimaguchi
Shimo-aso
Shimo-horado
Shimo-joro
Shimo-kawabe
Shimo-kobi
Shimo-kuwabara
Shimo-nagase
Shimo-nakagiri
Shimobora
Shimohara
Shirotori
Shogahora
Soshino
Sugisaki
Sunomata
Sunouchi
Taira
Tajimi
Takada
Takano
Takasu
Takatomi
Takayama
Takehanacho
Taniai
Tarui
Tarumi
Tateiwa
Teratsuki
Tsubakihara
Tsuka
Tsukasamachi
Tsunogawa
Utsubo
Wada
Wakakuri
Yagami
Yamada
Yaotsu
Yunoshima

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |