Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
17 Oct 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Japan (JP)

Asia/Japan/Fukui

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
127,368,088
Land Area
377,915 km2
Capital
Tokyo
Currency
yen (JPY)
Latitude / Longitude
36 00 138 00 E
GDP (PPP) per capita
34,300 $

Ageno
Akasaki
Anto
Asahi
Asozu
Awara
Awatabe
Ayukawacho
Azo
Bessho
Chihaya
Doai
Edome-kami
Edome-naka
Edome-shita
Era
Fukui
Fukui-ken
Fukuura
Futamura
Gamo
Gohommaru
Hamaji
Hamaju
Hayase
Heisenji
Higashi-motomachi
Higashiyama
Hikida
Ichiarakawa
Imajo
Inari
Irogahama
Itsuhata
Iwaya
Jogu
Kami-akyu
Kami-ito
Kami-wakago
Kanazu
Katsumi
Katsuyama
Kawai
Kawaraichi
Kitagata-higashi
Kitagata-nishi
Kitarokuroshi
Ko-konogi
Ko-nyu
Komenoura
Kono
Kowashozu
Kugushi
Kumagawa
Kumizaki
Kurami
Kutsu
Makishima
Maruoka
Maruyama
Maruyamacho
Matsuoka
Matsushima
Mera
Mikata
Mikuni
Morita
Moto-hida
Myojincho
Nago
Nakagawa
Nakai
Nakajima
Nakatatsukozan
Nakatsuharacho
Namimatsu
Nishi-kadowara
Nishimura
Nishizu
Noma
None
O-hida
O-nyu
Obama
Ochii
Ogawa
Oguroi
Omachi
Ono
Onyu
Oritate
Ota
Otani
Otemachi
Sabae
Sata
Seto
Shihi
Shimizu
Shimo-akyu
Shimo-tonokuchi
Shizuhara
Shukununo
Sugahama
Suizu
Tagarasu
Takahama
Takefu
Tamagawa
Tateishi
Tenoura
Tsuruga
Urasoko
Ushinoya
Wada
Yamada
Yamanokucho
Yamazaki
Yokohama
Yoshie
Yunoo

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |