Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
03 Dec 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Central african republic (CF)

Africa/Central african republic/Ombella-mpoko

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
5,057,208
Land Area
622,984 km2
Capital
Bangui
Currency
Franc CFA (XAF)
Latitude / Longitude
7 00 21 00 E
GDP (PPP) per capita
800 $

Alizembe
Ambama
Bande
Bengoua
Bobassa i
Bobere
Bokassi i
Bokassi ii
Botambi
Boteke
Boumbabia
Bouzoulangou
Djoukoulou
Foret de botambi
Gbope
Ile mboulou
Ile ndonggue
Ile ngbo
Lango
Longoulou
Mbanzete
Mokelo
Mokpikpli
Mombou
Mondja
Mondoli
Mongobia
Ngabo
Ngao
Ngope
Ngoussombo
Oualougou
Pelopambou
Pelope
Pepombo
Prefecture de l' ombella-mpoko
Sakolongo
Salanga
Sapapa
Sebala
Sebokele
Sekia ii
Seoundou
Talo
Yakoli
Yatemobou
Yatimbo
Yomai
Yombo
Zimba

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |