Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
04 Jul 2022
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Union of burma (MM)

Asia/Burma/(bm09)

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
54,584,650
Land Area
676,578 km2
Capital
Naypyidaw
Currency
kyats (MMK)
Latitude / Longitude
22 00 98 00 E
GDP (PPP) per capita
1,300 $

Nyaungkaukkwe

Coordinates
UTM : GE94
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 17.600
Longitude : 95.800
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 17 36' 00''
Longitude : 95 48' 00''

Daylight
Sunrise : 01:06:33
Sunset : 14:15:51

Places near Nyaungkaukkwe
Banbwegon - Bogyigon - Botho - Chanthagon - Gwedaukkon - Gyogon - Gyogyaung - Kanazo - Kangale - Kanyintabin - Kobinyo - Kokkaing - Kon minin - Kwingyi - Kyungale -
Nyaungkaukkwe
Satellite view of Nyaungkaukkwe

Copyright 2004-2022 |Cyrille Korsakoff |