Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
05 Dec 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Islamic state of afghanistan (AF)

Asia/Afghanistan/Bamian

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population
37,466,414
Land Area
652,230 km2
Capital
Kabul
Currency
Afghani
Latitude / Longitude
33 00 N, 65 00 E
GDP (PPP) per capita
2,065 $

Ab bala
Ahangaran
Ajar
Akhshay
Anvah-ye kalan
Aq robat
Araq-e `olya
Arg-e zari
Asgharat
Av darreh
Av par
Bagag
Baghala
Bamian
Banaq
Baraki
Barik-e `olya
Barik-e sofla
Bariki
Barjuy
Bast
Bastukbacheh
Bayani
Bayri
Bekhe qada
Berana
Bia mordeh
Bid qowl bala
Bidak
Bidqowl
Biraneh
Birimak
Bolagh-e sabz
Bolowleh
Bum-e shebar
Chap qowlak
Char kateh
Chehel tan
Do ab
Do ab-e mikh-e zarrin
Do abi
Do ru
Do shakh
Dokani
Dowra'id
Dughabad
Elasayel
Erganah
Fatmasti
Gardan deh
Garm bolagh
Gerd deh
Ghandak
Ghargharreh
Ghowch naveh
Ghowjurak
Ghuch zamin
Golkhaneh
Gonbad
Hazar cheshmeh
Heydarabad
Ilakah
Jandar gol-e `olya
Jandar gol-e sofla
Javqol
Jim qal`eh
Jow palal
Jow qowl
Jowzari
Juy-ye shadi
Kadalak
Kafar qala
Kafsh andaz
Kahmard
Kam piri
Kamati
Kangur
Katok
Katway
Keligan
Khak dow
Khak-e babeh
Khak-e cheghel
Kham-e ganak
Khar qowl
Khaval
Khoshk darreh
Khoshkak
Khvajeh hasan
Kowtkay
Kuh gaday
Ladu
Lagharak
Lala kheyl
Lalma
Langar
Lar-e gari
Madr
Mamarak
Manghal
Marghi
Meydan
Molla now
Monareh
Nal shireh
Nashar
Naveh
Navor-e gusalehgan
Nawe tundaki
Nayak
Naylowr
Naytaq
Now juy
Nowrak
Panjab
Pay muri
Pesheng
Poshteh-ye mazar
Qaf charak
Qafeleh bashi
Qal`eh-ye dadar
Qal`eh-ye feyzi
Qal`eh-ye gholam beyg
Qal`eh-ye ja`far
Qala-ye `abbas
Qalat
Qarghanahtu
Qarghovey
Qarghowri
Qash-e navor
Qavriak
Qazan
Qowl-e tupchi
Qowlahli-ye bala
Qowlahli-ye payan
Rash
Rashak
Ru-ye sang
Sabz ab
Sabz darreh
Sabzak
Sang-e hajeh
Sanginak
Sar bolaq
Sar qowl
Sar-e ahangaran
Sar-e ghowlakad
Sar-e khar
Sar-e kowtal
Sar-e mang
Sayghan
Seh diwar
Seyyed baba
Seyyedabad
Shatu
Shekari
Shesh borjeh
Sheykh rizeh
Shibar
Shinah
Shinyeh
Shombol
Siah khak
Siah khar towqi
Sialayak
Sorkh juy
Sowghdar
Sowmareh `ali ahmad
Spi ghaw
Spi sangak
Spidak
Sukhtegi
Sukhteh
Sukhteh qeshlaq
Sumarah-ye molla hoseyn
Takht
Tay boti
Tekar
Tupchi
Ur
Valayatak
Varas
Velayat qowl
Yakawlang
`ambar samuch

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |