Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
16 Jan 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Yaroslavskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2021-01-16 04:11:14

Vasil'yevo

Alternates names : Vasil'yeva - Coordinates
UTM : DC76
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 56.567
Longitude : 38.583
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 56 34' 00''
Longitude : 38 35' 00''

Daylight
Sunrise : 06:47:50
Sunset : 14:23:24

Places near Vasil'yevo
Chentsy - Domkino - Krasnaya plamya - Lisavy - Myakishevo - Neumoyno - Nikolayevka - Novintsy - Novoalekseyevka - Novoye - Savel'yevo - Verkhnyaya sloboda - Yaropol'tsy -
Vasil yevo
Satellite view of Vasil'yevo

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |