Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
10 Jul 2020
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Vologodskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2020-07-10 10:49:16

Varnitsy

Alternates names : Varkitsy - Coordinates
UTM : LM75
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 59.992
Longitude : 42.746
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 59 59' 33''
Longitude : 42 44' 44''

Daylight
Sunrise : 02:05:24
Sunset : 20:23:38

Places near Varnitsy
Bragino - Chernyakovo - Glubokoye - Knyazhnoye - Lunevo - Matveyevo - Ostaninskaya - Savino - Semenovskaya - Skrebekhovo - Sovetskiy - Tekstil'shchiki - Vorlygino - Vydrino - Zadnyaya -
Varnitsy
Satellite view of Varnitsy

Copyright 2004-2020 |Cyrille Korsakoff |