Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
03 Jul 2020
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Vladimirskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2020-07-03 18:44:00

Poretskoye

Alternates names : Poryetsko - Coordinates
UTM : EC93
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 56.267
Longitude : 40.533
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 56 16' 00''
Longitude : 40 32' 00''

Daylight
Sunrise : 02:36:57
Sunset : 20:07:36

Places near Poretskoye
Barskoye gorodishche - Bogolyubovo - Borisovskoye - Dobrynskoye - Fomikha - Kotraikha - Lemeshki - Mordysh - Novoye - Orgtrud - Pavlovskoye - Ramen'ye - Survitskoye - Vasil'kovo - Yakimanskoye -
Poretskoye
Satellite view of Poretskoye

Copyright 2004-2020 |Cyrille Korsakoff |