Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
12 Dec 2019
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Tul'skaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2019-12-12 08:07:46

Kolodeznoye

Alternates names : Kolodeznaya - Coordinates
UTM : DA40
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 54.229
Longitude : 38.137
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 54 13' 44''
Longitude : 38 08' 14''

Daylight
Sunrise : 06:38:35
Sunset : 14:03:46

Places near Kolodeznoye
Arsen'yevo - Bel'kovo - Bobrovka - Bogoroditskoye - Bol'shaya svyaz'ma - Borshchovoye - Borzovka - Bykovka - D'yakovo - Doktorovo - Domnino - Durakovka - Gorodenets - Gorodishchi - Grayvoronki -
Kolodeznoye
Satellite view of Kolodeznoye

Copyright 2004-2019 |Cyrille Korsakoff |