Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
17 Nov 2019
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Tul'skaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2019-11-17 06:27:43

Bol'shiye prudy

Alternates names : Plutnevo - Coordinates
UTM : CA93
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 54.426
Longitude : 37.352
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 54 25' 34''
Longitude : 37 21' 08''

Daylight
Sunrise : 06:04:06
Sunset : 14:27:01

Places near Bol'shiye prudy
Berezovka - Bol'shiye lukovitsy - Gribovo - Gurovo - Kaznacheyevo - Kleshnya - Lukovitsy - Lyubichki - Lyubikovo - Manyshino - Nikulino - Nikulinskiye vyselki - Nizhniy sukhodol - Nizhnyaya yashevka - Novogurovskiy -
Bol shiye prudy
Satellite view of Bol'shiye prudy

Copyright 2004-2019 |Cyrille Korsakoff |