Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
10 Jul 2020
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Orlovskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2020-07-10 01:28:35

Khal'zevo

Alternates names : Khal'zovo - Coordinates
UTM : CV40
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 53.267
Longitude : 36.717
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 53 16' 00''
Longitude : 36 43' 00''

Daylight
Sunrise : 03:19:30
Sunset : 19:57:46

Places near Khal'zevo
Aleksandrovka - Bastyyevo - Bobrik - Bobrik pervyy - Bobrik vtoroy - Bol'shaya kamenka - Bol'shoye kritsyno - Bol'shoye lykovo - Chakhino - Gomoyunovo - Gorbatovka - Gushchenskiy - Kazanskoye vtoroye - Khabarovka - Kholodkovo -
Khal zevo
Satellite view of Khal'zevo

Copyright 2004-2020 |Cyrille Korsakoff |