Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
20 Nov 2019
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Orlovskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2019-11-20 05:34:13

Alyab'yevo

Alternates names : Nizhneye Alyab'yevo - Coordinates
UTM : CV50
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 53.263
Longitude : 36.818
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 53 15' 48''
Longitude : 36 49' 06''

Daylight
Sunrise : 06:06:36
Sunset : 14:30:06

Places near Alyab'yevo
Aleksandrovka - Berezuyevka - Bobrik - Bobrik pervyy - Bobrik vtoroy - Bogorodskoye - Bol'shoye poshutino - Bol'shoye sevryukovo - Cheremoshny - Gladkoye - Khabarovka - Lopashino - Lutovo - Maloye poshutino - Mikhaylov brod -
Alyab yevo
Satellite view of Alyab'yevo

Copyright 2004-2019 |Cyrille Korsakoff |