Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
28 Feb 2020
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Nizhegorodskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2020-02-28 19:02:43

Shimorskoye

Alternates names : Gryaznovka - Coordinates
UTM : LG13
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 55.324
Longitude : 42.027
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 55 19' 28''
Longitude : 42 01' 36''

Daylight
Sunrise : 05:04:43
Sunset : 15:44:08

Places near Shimorskoye
Barkovka - Blizhne-pesochnoye - Chernoye - Doschatoye - Grigorovo - Gryaznaya - Kaznevo - Nizhnyaya vereya - Reshnoye - Starinki - Tamboles - Usad - Verkhnyaya vereya - Verkhozer'ye - Vysokovo -
Shimorskoye
Satellite view of Shimorskoye

Copyright 2004-2020 |Cyrille Korsakoff |