Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
19 Feb 2020
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Russian federation (RU)

Europe/Russia/Kirovskaya oblast'

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
138,082,178
Land Area
17,098,242 km2
Capital
Moscow
莫斯科
Currency
Russian rubles (RUB)
俄羅斯盧布(RUB)
Latitude / Longitude
60 00 100 00 E
GDP (PPP) per capita
16,700 $
2020-02-19 01:15:49

Naberezhnyy

Alternates names : Kozly - Coordinates
UTM : WE36
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 58.367
Longitude : 51.600
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 58 22' 00''
Longitude : 51 36' 00''

Daylight
Sunrise : 04:55:49
Sunset : 14:39:01

Places near Naberezhnyy
Beregovaya - Bol'shoy polom - Cheremushki - Falenki - Golodayevo - Kosonogi - Mikhiyenki - Nizevo - Ostrovnovo - Perevoz - Pervomayskiy - Pitertsy - Severnaya - Stepnaya - Verkhobel'ye -
Naberezhnyy
Satellite view of Naberezhnyy

Copyright 2004-2020 |Cyrille Korsakoff |