Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
02 Mar 2021
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Republic of poland (PL)

Europe/Poland/(pl59)

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
38,415,284
Land Area
312,685 km2
Capital
Warsaw
华沙
Currency
zlotych (PLN)
兹罗提(PLN)
Latitude / Longitude
52 00 20 00 E
GDP (PPP) per capita
20,100 $
2021-03-02 12:44:14

Boryslaw

Coordinates
UTM : DC34
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 51.850
Longitude : 20.100
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 51 51' 00''
Longitude : 20 06' 00''

Daylight
Sunrise : 06:21:11
Sunset : 17:21:59

Places near Boryslaw
Adamow - Balcerow - Bialynin - Bialynin-podbor - Brzozow - Byczki - Byczki brzostowy - Byczki podgaj - Celigow - Dabrowice - Gluchow - Godzianow - Godzianow kolonia gaszcz - Godzianow kolonia poludniowa - Gory -
Boryslaw
Satellite view of Boryslaw

Copyright 2004-2021 |Cyrille Korsakoff |