Tageo.com
WorldWide Index
26 May 2016
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Republic of poland (PL)

Europe/Poland/(pl46)

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
Population 2012
38,383,809
Land Area
312,685 km2
Capital
Warsaw
Currency
zlotych (PLN)
Latitude / Longitude
52 00 20 00 E
GDP (PPP) per capita
20,900 $

Skomielna biala

Coordinates
UTM : DA20
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 49.650
Longitude : 19.917
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 49 39' 00''
Longitude : 19 55' 00''

Places near Skomielna biala
Chabowka - Jordanow - Krzczonow - Krzeczow - Letownia dolna - Letownia gorna - Lubien - Malejowa - Naprawa - Nowy swiat - Ponice - Raba wyzna - Rabka - Rdzawka - Rokiciny -
Skomielna biala
Satellite view of Skomielna biala

Copyright 2004-2016 |