Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
23 Sep 2017
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Republic of poland (PL)

Europe/Poland/(pl34)

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
38,415,284
Land Area
312,685 km2
Capital
Warsaw
华沙
Currency
zlotych (PLN)
兹罗提(PLN)
Latitude / Longitude
52 00 20 00 E
GDP (PPP) per capita
20,100 $
2017-09-23 05:50:53

Godzieszeta

Coordinates
UTM : CC02
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 51.633
Longitude : 18.167
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 51 38' 00''
Longitude : 18 10' 00''

Places near Godzieszeta
Aleksandria - Baldon - Biernacice - Borek - Cegielnia wielowies - Chelmce - Cienia - Cienia druga - Cienia pierwsza - Cienia trzecia - Feliksow - Godziesze male - Godziesze wielkie - Godzieszki - Gostyczyna -
Godzieszeta
Satellite view of Godzieszeta

Copyright 2004-2017 |Cyrille Korsakoff |