Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
28 Jun 2017
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Republic of poland (PL)

Europe/Poland/

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2012
38,415,284
Land Area
312,685 km2
Capital
Warsaw
华沙
Currency
zlotych (PLN)
兹罗提(PLN)
Latitude / Longitude
52 00 20 00 E
GDP (PPP) per capita
20,100 $
2017-06-28 10:45:05

Majdan zbydniowski

Coordinates
UTM : EB61
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 50.650
Longitude : 21.967
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 50 39' 00''
Longitude : 21 58' 00''

Places near Majdan zbydniowski
Agatowka - Antoniow - Berdechow - Charzewice - Dzierdziowka - Grabczyny - Jamnica - Kepa rzeczycka - Kepie zaleszanskie - Kotowa wola - Nowiny - Obojna - Pilchow - Pniow - Radomysl -
Majdan zbydniowski
Satellite view of Majdan zbydniowski

Copyright 2004-2017 |