Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
23 May 2019
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Republic of latvia (LV)

Europe/Latvia/Kraslavas rajons

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
2,191,580
Land Area
64,589 km2
Capital
Riga
里加
Currency
euros (EUR)
歐元(EUR)
Latitude / Longitude
57 00 25 00 E
GDP (PPP) per capita
15,400 $
2019-05-23 10:50:11

_____

A
Adgoniski | Aizpuri | Alzenova | Andini | Andzani | Andzeli | Apali | Apsenieki | Armani | Artjomovka | Astasova | Asune | Auleja |
_____

B
Belogrudova | Berezovka | Bernadskaja | Berzini | Bledeli | Bojari | Boraukas | Borovije | Bruninieki | Bunceva | Businiski | Butkani |
_____

C
Caupi | Cirmani |
_____

D
Dobrocina | Dunduri | Dunski | Dvorisce | Dzalbi |
_____

E
Eglava | Eizbahova | Evarti | Ezerini | Ezernieki |
_____

F
Ferma | Folvaroka |
_____

G
Geibi | Geranimova | Graveri | Gritani | Grizai | Guta |
_____

I
Ignatava | Indra | Indrica | Izvalta |
_____

J
Jalovecka | Jaundome | Jaunokra | Jaunracina | Jonini | Juchniski |
_____

K
Kairisi | Kalniski | Kaplava | Kazanova | Kazenci | Kazimirova | Kazinci | Kazinova | Kazliski | Klesova | Klismeti | Kombuli | Konstantinova | Koskina | Kotolnieki | Koziraci | Kraslava | Krasnopole | Kraukli | Krekeliski | Krumani | Kurpiniki |
_____

L
Labecki | Landskorona | Leimani | Lejas podnieki | Lielandzani | Lielazogotova | Lielgengeri | Lielie andzani | Lielie trupi | Lielie unguri | Lielindrica | Lieltirseva | Lieltruli | Locglovo | Lubgana | Ludvikova | Lukseva | Lukstani | Lutovci |
_____

M
Mamoni | Mariampole | Matuliski | Mazandinava | Mazazogotova | Mazgengeri | Mazie-kusini | Mazindrica | Maztirseva | Melnica | Mezadoski | Miglani | Mikova | Moranciki | Morozovo | Mortini | Muiznieki | Muraniski |
_____

N
Nartisi | Naudisi | Niperi |
_____

O
Odigani | Ogureckaja | Osupe | Osva | Ozolini |
_____

P
Pasteri | Patmalnieki | Paulinava | Paulini | Paulukalns | Pazauki | Peickova | Peipini | Pipini | Plataci | Pleiki | Plenceva | Plesneva | Pogulanovka | Polanka | Pontagi | Priedaine | Priezmale | Prusaki | Punculi | Punduri | Pusca | Putani |
_____

R
Raceva | Rageli | Raginski | Rakuci | Rapsi | Resetnieki | Rimsani | Rimseni | Robeznieki | Rogali | Romuli | Rubuli | Rudki | Ruduski | Rusteiki |
_____

S
Safari | Sahmani | Sakini | Sakova | Saldi | Semeski | Skaista | Skaune | Skedrati | Skeltova | Skerbiski | Skipi | Skradali | Skuki | Slepuri | Sloboda | Spalvi | Stalti | Stoli | Stradi | Sumkova | Susti | Svarinci |
_____

T
Taperi |
_____

U
Ustje |
_____

V
Vaiclujeva | Vaisli | Vaiteleva | Vaivodi | Valteri | Vanagi | Varnavici | Vaveri | Vecborna | Vecdome | Vecokra | Veizeniski | Veterovka | Vikani |
_____

Z
Zacharova | Zundi |
Copyright 2004-2019 |Cyrille Korsakoff |