Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
20 Feb 2019
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Islamic republic of iran (IR)

Asia/Iran/Bushehr

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
78,868,711
Land Area
1,648,195 km2
Capital
Tehran
德黑兰
Currency
Iranian rials (IRR)
里亚尔(IRR)
Latitude / Longitude
32 00 53 00 E
GDP (PPP) per capita
12,200 $
2019-02-20 08:17:43

_____

'
'eydari |
_____

A
Ab bu'i | Abad | Abdan | Abu ol fath | Abu ol firuz | Abu ol hasan | Ahmad hoseyn | Ahmadabad | Ahmadi | Ahram | Ahsham qa'edha | Ahsham-e `ali ahmad khiari | Ahsham-e `ali mohammad qasem | Ahsham-e ahmad | Ahsham-e aqa'i | Ahsham-e hajji | Ahsham-e hasan | Ahsham-e jamal | Ahsham-e khodadad | Ahsham-e kohneh | Ahsham-e manu ahmadi | Ahsham-e mashhadi karam-e khezri | Ahsham-e mohammad 'eydari | Ahsham-e mohammad ahmadi | Ahsham-e now | Ahsham-e za`er karam | Ahsham-e za`er teymur | Ahsham-e za`er-e mohammadi | Aka shah heydar | Akbarabad | More... A)
_____

B
Bab monir | Baba hasan-e jonubi | Baba hasan-e shomali | Baba mobarak | Badamzar | Baduleh | Bagh charkhi | Bagh pir | Bagh-e `ali | Bagh-e aseki | Bagh-e dad | Bagh-e gap | Bagh-e gapu | Bagh-e kamal | Bagh-e khalifeh | Bagh-e khowshkun | Bagh-e lakahur | Bagh-e molla | Bagh-e naser | Bagh-e paseh | Bagh-e payeh | Bagh-e salem | Bagh-e seyfi | Bagh-e seyyed gholam hasan | Bagh-e shali | Bagh-e sheykh | Bagh-e shur | Bagh-e taj | Bagh-e vahsh | Baghan | More... B)
_____

C
Chah `arabi | Chah dul | Chah gah | Chah khani | Chah kutah | Chah mushi | Chah pir | Chah shirin | Chah talkh | Chah talkh-e bala | Chah talkh-e pa'in | Chah voshi | Chah-e 'oseyn jamal | Chah-e bardi | Chah-e pahn | Chah-e shur | Chahak | Chahar borj | Chahar mahal | Chahar rusta'i | Chahar tol | Chaheh | Chahleh | Cham cheshmeh | Cham darvahi | Cham kur | Cham tang | Cham-e shahab | Charak | Charmeh-ye qalandar | More... C)
_____

D
Do lengeh | Dolengeh | Dominalu | Domru badan | Dorahak | Doru ahmad | Dorudgah | Doveyreh | Dowlatabad | Dowtuvali |
_____

E
Ehsham-e gankhiki | Ehsham-e now | Emam hasan | Emam zamen | Esfandiar | Eslamabad | Esma`il mahmudi |
_____

F
Fakhr avari | Faqih-e hasanan | Faqih-e salehi | Faqih-he ahmadan | Faramarzi | Fariab | Faryab | Ferakeh |
_____

G
Gahi | Ganabi | Gandom riz | Gandomzar | Gankhak-e chah shur | Gankhak-e kowra | Gankhak-e mildu | Gankhak-e ro'sa | Gankhak-e sheykhha | Gargur | Gashu'i | Gav miru | Gav sefid | Gav sefid-e jonubi | Gav sefid-e shomali | Gav zard | Gavdar | Gaz deraz | Gaz luri | Gazak | Gazanak | Gazkhun | Genaveh | Genavi | Genavkan | Gerow gazi | Geshi | Geshni | Gez boland | Gharbeh | More... G)
_____

H
Hadakan | Haft jush | Hajji ahmadi | Hajjiabad | Halali | Halali ahmadi | Halali-ye mansuri | Haleh | Halileh | Halpah'i | Hamari | Hamu'i | Hamud | Hana shur | Harmeyak | Hasan nezam | Hasanabad | Hasar | Hasham-e hajji hajji | Hermi-ye anari | Hermi-ye shilow | Heydarabad | Heydari |
_____

J
Ja'inak | Jaberi | Jabr | Jabrani-ye bala | Jabrani-ye pa'in | Jabri | Jafreh-ye `ellatbash | Jalali | Jam | Jam `ali | Jamalabad | Jamali zayer hoseyni | Jamghari | Jamileh | Jamrak | Janyal | Jarafi | Jarreh-ye mian | Jarreh-ye pa'in | Jashak | Jazireh | Jazireh-ye shif | Jetut | Jeymeh | Jofreh-ye mo`ini | Jovey | Jowhari |
_____

K
Kabkan | Kabkgiri | Kahnu | Kaki | Kakoli | Kalameh | Kalbi | Kalbia 'ajji kalbi | Kalbia emamzadeh | Kalbia hajj gholam hoseyn | Kalebandi | Kalu | Kamal ahmadi | Kamali | Kamar zard | Kan sorkh | Kangari | Kardaneh | Karri | Kashk-e tu | Kayed ebrahimi | Keda'i | Kelat | Kerdelan | Keshtu | Kez khan | Khalifeh | Khamisi | Khani-ye gharbi | Khani-ye sharqi | More... K)
_____

L
Lab cheshmeh | Langak | Lavar | Lavar-e gol | Lavar-e pa'in | Lavar-e ra'is gholam | Lavar-e sharqi | Laypeh | Leyl-e bahreyni | Leylateyn | Lilag | Lombadan bala'i | Lombadan-e khatami | Lombadan-e pa'in | Luhak |
_____

M
Ma`na'i | Majnun | Makh boland | Makneh | Mal gonzeh | Mal kuri | Mal sanan | Mal shahab | Mal sukhteh | Mal-e gap | Mal-e gavdan | Mal-e khalifeh | Mal-e mahmud | Mal-e mohammad | Mal-e qayed | Mal-e seyyed `ali | Mal-e seyyedha | Malegol | Maleki | Mangeli | Mangezar | Manqal | Mansuri-ye jonubi | Mansuri-ye shomali | Mansuri-ye vosta | Manzar | Maqatel | Maram'i | Mard abshuri | Mardabad | More... M)
_____

N
Nakhl-e ghanem | Nakhl-e taqi | Nanizak | Nar-e kuh | Naseri | Naybandi | Nazar aqa | Now deraz | Now kahand | Nowkan | Nowkar-e gazi | Nowkar-e nakhli |
_____

O
Oshkali za'er 'oseyni |
_____

P
Padri | Pahlavan koshi-ye bozorg | Pahlavan koshi-ye kuchak | Pakal | Pakuh | Palangi | Parak | Parvaz | Pir bahruman | Porjanak | Posht-e sartang | Poshtu | Puder | Puz par | Puzeh | Puzgah |
_____

Q
Qa`edi | Qaba kolaki | Qal`eh kohneh | Qal`eh sarhan | Qal`eh-ye ahmadkhan | Qal`eh-ye darab khan | Qal`eh-ye kohneh | Qal`eh-ye qayed heydar | Qal`eh-ye seyyed | Qal`eh-ye sukhteh | Qala'i | Qanat | Qanat-e hajji hasan | Qanbari | Qaravolkhaneh | Qasemi | Qassab |
_____

R
Rahdar | Rameh char | Ramleh | Ravani | Razmabad | Rig dan | Riz | Rostami | Rud-e shur | Rudkhaneh-ye khoshk |
_____

S
Sa`dabad | Sabakhi | Sadeh | Sadeni | Safeyeh | Safiabad | Sajjadiabad | Sakhar | Salemabad | Samal-e jonubi | Samal-e shomali | Samandehi | Sami`a | Sar bast | Sar cheshmeh | Sar hajj | Sar khareh | Sar maleh | Sar mastan | Sar rud | Saravan | Sarbast | Sardashtak | Sargu | Sarkavirdan | Sarkorreh | Sarmak | Sarmal | Sarqanat | Sartol | More... S)
_____

T
Taj maleki | Tak-e puk | Tal-e re'is | Talheh | Talkhu | Tall bahi | Tall borj | Tall borun | Tall-e kharaki | Tall-e qatel | Tall-e sabz | Tall-e sarkuh | Tang-e darkash | Tang-e eram | Tang-e fareyab | Tang-e khowsh | Tang-e man | Tang-e nakhl | Tang-e zanganeh | Tang-e zard | Tangak-e -afari | Tangak-e mohammad ja`fari | Tappeh now | Tashshan | Tavil deraz |
_____

V
Varavi | Velayat |
_____

Y
Yakh |
_____

Z
Za'er `abbasi | Za'er ebrahimi | Za`farani | Zir maleh | Zir rah | Zirah | Zizar | Zobar | Zolmabad |
_____

`
`abbas ebn-e `ali | `abbasi | `ali changi | `aliabad | `aliabad-e now | `ameri | `arabi | `arash | `asaluyeh | `asgari | `ateybeh | `isavand | `omar |
Copyright 2004-2019 |Cyrille Korsakoff |