Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
25 Apr 2017
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Hellenic republic (GR)

Europe/Greece/Kerkyra

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2012
10,767,827
Land Area
131,957 km2
Capital
Athens
雅典
Currency
euros (EUR)
欧元(EUR)
Latitude / Longitude
39 00 22 00 E
GDP (PPP) per capita
27,600 $
2017-04-25 08:32:52

Ereikoussa

Alternates names : Erikousa - Erikoussa - Coordinates
UTM : CK71
Geographical coordinates in decimal degrees (WGS84)
Latitude : 39.881
Longitude : 19.591
Geographical coordinates in degrees minutes seconds (WGS84)
Latitude : 39 52' 51''
Longitude : 19 35' 29''

Places near Ereikoussa
Akra drastis - Akra grava - Akra grouza - Akra katergo - Akra potamopoulo - Akra sakki - Akra skoteini - Akra stamoleka - Nisida ereikoussa - Peroulades -
Ereikoussa
Satellite view of Ereikoussa

Copyright 2004-2017 |