Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
21 Aug 2019
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Federated states of micronesia (FM)

Oceania/Micronesia/Yap

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
106,487
Land Area
702 km2
Capital
Palikir
帕利基尔
Currency
US dollar (USD)
美元(USD)
Latitude / Longitude
6 55 158 15 E
GDP (PPP) per capita
2,200 $
2019-08-21 04:46:10

Baleabaat'
Balelach
Baqanimaqut
Bechyal
Beenik
Biloechaang
Binaew
Bruggemann
Bugol
Bulwol
Choqol
Colonia
Daabach
Dachangar
Doqomchuuy
Dugor
Dulkaan
Faal
Fanbatear
Fanqaliiliy
Faraq
Feeduqor
Firigqaaw
Gachalaaw
Gachpar
Gael'
Gaqnaqun
Gargey
Gilfith
Gitaem
Guroor
Guruung
Inya walunga
Kadaay
Kanif
Keeng
Laay
Lamear
Leang
Leebinaew
Luweech
Maabuuq
Maakiy
Maaloon
Maap'
Maaq
Madalaay'
Madargil
Magachgil
Makal
Mal'aay
Malaf
Malawaay
Maqweach
Maruqruq
Maseesin
Meay
Meechoqol
Meqruur
Micheew
Mineef
Moongael
Mulroq
Muyuub
N'eef
Neel
Ngariy
Ngolog
Ngoof
Nimaar
Nluul
Numdul
Numnung
Palaaw
Qaaf
Qadibweq
Qamin
Qamun
Qanooth
Qaringeel
Qatliw
Qayirech
Qokaaw
Raeng
Riikeen
Rimiit
Riy
Rueechayaam
Rumuug
Ruun'uw
Ruuq
T'eanfaar
Taafniith
Taalguw
Tabeelaeng
Tabnifiy
Tafgiif
Tagaam
Tageegiin
Talangith
Tamil
Tarqaaw
Tawoowaay
Teab
Thabeeth
Waaloo
Wachngal
Wan utwa
Wanyaan
Waraqyal
Weach
Weenfaraq
Woriilag
Worwoq
Wugeem
Wuluuq
Yabach
Yin
Yinuuf

Copyright 2004-2019 |Cyrille Korsakoff |