Tageo.com
English中文
Annuaire Mondial
19/03/2018
Bienvenue sur Tageo.com, annuaire mondial des villes.
Tageo.com fourni des informations sur 2 667 417 lieux, cités et villages dans le monde entier.

Republique populaire de chine (CN)

Asie/Chine/

 Principaux Aéroports |  Stations météo |  Principales montagnes |  Population des villes principales
Population 2016
1'343'239'923
Superficie
9'596'961 km2
Capitale
Beijing
北京
Devise
Renminbi yuan (RMB)
人民币 元 (RMB)
Latitude / Longitude
35 00 105 00 E
PIB par habitant
8'400 $
2018-03-19 12:00:24

Anhui
Beijing
China general
Chongqing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Nei mongol
Ningxia
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanghai
Shanxi
Sichuan
Tianjin
Xinjiang
Xizang
Yunnan
Zhejiang

Copyright 2004-2018 |Cyrille Korsakoff |