Tageo.com
Français中文
WorldWide Index
23 Sep 2017
Welcome ! Tageo.com is a database of geographic coordinate information.
Tageo.com provides information about 2,667,417 cities in the whole world !!

Islamic state of afghanistan (AF)

Asia/Afghanistan/Farah

 Main Airports |  Weather Stations |  Major mountains |  City & Town Population
population 2016
0
Land Area
0 km2
Capital
喀布尔
Currency
阿富汗尼(Af)
Latitude / Longitude
GDP (PPP) per capita
0 $
2017-09-23 11:06:00

Anar darreh
Azaw
Bajdeh
Bakwa
Bala boluk
Bar azow
Barangak-e bala
Barangak-e pa'in
Barangtut-e bala
Barangtut-e pa'in
Barangtut-e vasat
Bayak
Bayan
Bayri
Borj
Bowlakah
Chah jowzi
Chah-e ghamban kalay
Chakab
Char rah
Charkh gavak-e bala
Charkh gavak-e pa'in
Cheshmeh-ye nalak
Chichi khuni
Dizak
Do qal`eh
Domboli pa'in
Dowlatabad
Estavi
Farah
Feyzabad
Ganjkin
Garm ab
Geng
Gerd khvoleh
Ghay best
Ghowrmah
Golestan
Golowga
Gowrzanak
Ja-ye darq
Jamal ghazi
Jorg
Kadanak
Kal qal`eh
Kalateh-ye nazar khan
Kamarak-e bala
Kamarak-e pa`in
Karizak
Ken
Khak-e sefid
Kham khowrki
Kheyrabad
Khormaleq
Khvajeh hasan
Khvajeh laghi
Khvoshabad
Kirteh
Kshatah ghani morgh
Kshatah kala
Kuh gah
Kunab-e sukhteh
Kusheh
Laftan
Langar
Lar zari
Lash-e joveyn
Masaw
Mikhak
Mirdadi saray
Mogholabad
Nezhdaveh
Nizgan
Now deh
Nowbor
Parkheh-ye bala
Parkheh-ye pa'in
Peshin jan
Pir kondar
Porchaman
Portah ghani morgh
Qal`ateh-ye `alam khan
Qal`eh kah
Qal`eh khaneh
Qaryeh-ye molla aman
Qaryeh-ye molla taj mohammad
Qaryeh-ye tajbin
Qeysar
Quch
Robat
Robat-e khoshk aveh
Saj
Salehan
Samur
Sang-e mazar
Sangbor
Sar-e buy
Seh gusheh-ye janubi
Seh gusheh-ye shamali
Sepavas
Si av
Siah jangal
Sorkh ab
Tahaneh-ye asparan
Tahaneh-ye ney basteh
Takht
Takht-e bala
Takht-e rostam
Tawesk
Valimeh
Warg
Yazdavan

Copyright 2004-2017 |Cyrille Korsakoff |